<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Whitepaper - gamification in business

Hur du använder gamification i din verksamhet för att påverka beteenden
och få engagerade medarbetare och lojalare företagskunder.

Whitepaper-cover-Gamification-in-Business_smallHur du använder gamification i din verksamhet för att få mer engagerade medarbetare och lojalare företagskunder. 

Du får lära dig: 

  • Vad är Gamification och andra begrepp
  • Skillnader i tillämpning
  • Lojala kunder börjar med motiverade medarbetare
  • Tre lyckade program med olika inriktning
  • Enkel guide till gamification i sex steg