<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">
whitepaper_spelmekaniskmer_inom_gamification

10 spelmekanismer inom gamification som påverkar våra inre drivkrafter

Gamification applicerat i verksamheter kan hjälpa till att påverka motivationen och skapa lojalitet hos medarbetare och kunder att att uppnå mål och resultat.

I den checklistan får du lära dig 10 spelmekanismer inom gamification och hur de är kopplade till våra inre drivkrafter. 

FYLL I FORMULÄRET

Snart har du ditt whitepaper