<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Kostnadsfritt webinarium

Förstå din medarbetare

Så säkerställer du som ledare, vad som motiverar din medarbetare

De flesta företag lägger energi på att förstå och motivera sina medarbetare, men många glömmer att fokusera på det som är viktigt för medarbetarna.

Att arbeta med fel drivkrafter kan påverka motivationen negativt och bli en dyr lärdom. I detta webinarium kommer du få ta del av vad svenskar tycker är viktigt för sin motivation samt en överblick över hur svenska företag levererar på diverse motivationsparametrar.

Avslutningsvis delar vi med oss av konkreta tips på hur du undviker de vanligaste misstagen samt hur du som ledare kan arbeta mer effektivt med att höja motivationen på din arbetsplats. 

Agenda:

11:00-11:45 Föreläsning och Q&A

Agenda 22 okt:

13:15-14:00 Föreläsning och Q&A


Vi återkommer med nya datum inom kort!