<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat

Kostnadsfritt webinarium

Vi konstaterar att behovet aldrig har varit större. Det finns ett starkt samband mellan motiverade medarbetare och lönsamhet. Företag med motiverade medarbetare uppvisar 10% högre vinstmarginal jämfört med företag som har lågt medarbetarengagemang.

På denna föreläsning bjuder vi på insikter och studier men också konkreta ”verktyg” för hur du kan tillämpa ”Motivation Management”. Hur du sätter motivation i system med hjälp av ”Gamification in Business”. Hur du och ledningen snabbt ser effekterna av detta. Föreläsningen avslutas med fallgropar och exempel på ett företag som lyckats samt hur du kommer igång!

Agenda:

11.00-11.45 Föreläsning och Q&A


Vi återkommer med nya datum inom kort!