<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Effekten av motiverande ledarskap för tillväxt och resultat

Stefan-ipad
Till anmälan 9 juni

Datum 9 juni

Vi konstaterar att behovet aldrig har varit större. Det finns ett starkt samband mellan motiverade medarbetare och lönsamhet. Företag med motiverade medarbetare uppvisar +10% högre vinstmarginal jämfört med företag som har lågt medarbetarengagemang.

På denna föreläsning bjuder vi på insikter och studier men också konkreta ”verktyg” för hur du kan tillämpa ”Motivation Management”. Hur du sätter motivation i system med hjälp av ”Gamification in Business”. Hur du och ledningen snabbt ser effekterna av detta. Föreläsningen avslutas med fallgropar och exempel på ett företag som lyckats samt hur du kommer igång!

Agenda 9 juni:

09.00-09.30 Föreläsning
09.30-09.45 Q&A


Föreläsare Stefan Thorberg:

Stefan Thorberg är grundare och VD för Inspiration Company och har över 25 års erfarenhet av motiverande ledarskap. 

Stefan och hans team har hjälpt VD och ledning i hundratals företag, såväl mindre/medelstora som börs- och internationella företag.

Stefan har stor kunskap och lång erfarenhet om vad det är för inre och yttre drivkrafter som påverkar både ledning och medarbetare. Detta kopplar Stefan till mätbarhet och effekter. Stefans devis är att man måste se ”hela bilden” för att lyckas. Det bygger på att ha rätt kunskap som leder till rätt aktiviteter som leder till resultat.