<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Belöning som incitament

Satu-ipad
Till anmälan 26 maj

Datum: 26 maj

”Belöning som incitament” - ett webinar där fakta och forskning mixas med våra 20 års erfarenhet, inom området Motivation management.

Vad fungerar egentligen bäst när det kommer till incitament? Varför är det mer effektivt att belöna i nära anslutning till prestation istället för att dela ut årliga, monetära bonusar, till några få nyckelpersoner på företaget?

Att motiverade medarbetare gör företag mer framgångsrika både vad gäller tillväxt och lönsamhet är idag ett välkänt faktum. Framtidens ledare har förstått detta och förbereder nu sina organisationer för att på ett smart sätt jobba med motivation management, det moderna sättet att leda verksamheten mot gemensamma mål och dela framgångarna med sina medarbetare.

Vi går igenom de grundläggande delarna inom Motivation Management, bland annat:

  • Värdet av Motivation Management och hur det ger dig fördelar
  • Förståelse för inre och yttre drivkrafter – Motivationspyramiden
  • Varför systematiserad motivation genom gamification ger resultat
  • Skillnaden mellan olika belöningssystem
  • Hur du kopplar motivation till effekt och business impact

Agenda:

10.00-10.40 Föreläsning
10.40-11.00 Q&A


Föreläsare Satu Goldbech:

Satu Goldbech är en av våra experter inom området målstyrning och verksamhetsutveckling. Hon har mångårig erfarenhet av att få individer att förstå sin del av ett sammanhang och få var och en att vilja prestera det där lilla extra.