<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

“Ropen skalla - belöningssystem för alla!”

Satu-ipad
Till anmälan 24 juni

Webinar: 24 juni

I 9 av 10 medarbetarundersökningar framgår det tydligt att ersättning och erkänsla är en viktig faktor för att känna motivation. Varför ska bara säljare få påverka sin lön med olika typer av provisions- och bonusupplägg?

Tiderna har förändrats, det är dags att svara på frågan ”What´s in it for me?” Ett skräddarsytt, poängbaserat motivationsprogram är svaret på hur även du kan lyckas med att höja verkningsgraden i din organisation.

Att motiverade medarbetare gör företag mer framgångsrika både vad gäller tillväxt och lönsamhet är idag ett välkänt faktum. Framtidens ledare har förstått detta och förbereder nu sina organisationer för att på ett smart sätt jobba med motivation management, det moderna sättet att leda verksamheten mot gemensamma mål och dela framgångarna med sina medarbetare.


Vi går igenom de grundläggande delarna inom Motivation Management, bland annat:

  • Värdet av Motivation Management och hur det ger dig fördelar
  • Förståelse för inre och yttre drivkrafter – Motivationspyramiden
  • Varför systematiserad motivation genom gamification ger resultat
  • Skillnaden mellan olika belöningssystem
  • Hur du kopplar motivation till effekt och business impact

Agenda 24 juni:

09.00-09.35 Föreläsning
09.35-09.45 Q&A


Föreläsare Satu Goldbech:

Satu Goldbech är en av våra experter inom området målstyrning och verksamhetsutveckling. Hon har mångårig erfarenhet av att få individer att förstå sin del av ett sammanhang och få var och en att vilja prestera det där lilla extra.