<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Hur får man med alla medarbetare på tåget?

7 av 10 medarbetare känner inte att man är med och bidrar till företagets framgång. Man känner sig osäker på varför man gör det man gör och vad man har för roll i det stora hela. Lika många arbetsgivare känner svårigheter att styra mot verksamhetens långsiktiga mål och att skapa en gemenskap kring dessa.

Detta webinar ger dig förståelse för varför det är viktigt att jobba med delmål – både kunskaps-/beteendemål samt ekonomiska. Vi kommer belysa effekterna av att sätta arbetet för ökad motivation i system, vilka drivkrafter som finns och hur man på 2 dagar kan vara igång med sitt eget motivationsprogram.

Fyll i formuläret och börja titta redan nu eller ladda hem för att se senare. 

/Hälsningar Team Inspiration

Satu webinar hemsidan

Fyll i formuläret

Titta på Satus webinar