<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Hur får man med alla medarbetare på tåget?

Kostnadsfritt webinar

7 av 10 medarbetare känner inte att man är med och bidrar till företagets framgång. Man känner sig osäker på varför man gör det man gör och vad man har för roll i det stora hela. Lika många arbetsgivare känner svårigheter att styra mot verksamhetens långsiktiga mål och att skapa en gemenskap kring dessa.

Så kan vi ju inte ha det!

TIC Reward är tjänsten som tvingar er att bryta ner stora långsiktiga mål till mindre delmål och på ett enkelt och kul sätt hjälper er att hålla fokus och driva måluppfyllelse genom att belöna medarbetarna för att de verkligen är med på resan och bidrar till företagets tillväxt och lönsamhet.

Detta webinar ger dig förståelse för varför det är viktigt att jobba med delmål – både kunskaps-/beteendemål samt ekonomiska. Vi kommer belysa effekterna av att sätta arbetet för ökad motivation i system, vilka drivkrafter som finns och hur man på 2 dagar kan vara igång med sitt eget motivationsprogram.

Investera 30 minuter av din tid, så bjuder vi på startkostnaden, vilken inkluderar workshop kring mätpunkter och dess värde samt design av er egen portal när du bestämmer dig för att implementera ett helt nytt sätt att hålla fokus och en högre, mer kvalitativ fart mot era verksamhetsmål (värde 20 000 kr)!

Agenda:

11:00-11:45 Föreläsning och Q&A


Klicka in och gör en anmälan till ett passande datum, se nedan.

Till anmälan 1 okt
Till anmälan 22 okt
Till anmälan 12 nov
Till anmälan 3 dec