<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Kostnadsfritt webinar

Öka tillväxt och merförsäljning genom lojalitetsprogram

”2020 är kundupplevelse överordnat pris och produktprestanda som huvudsaklig anledning till val av en leverantör” konstaterar Forrester i en stor studie.

Vi har ett pågående generationsskifte som är ett nytt paradigm. Generation Z tycker gamification är en självklarhet och vill kunna få en upplevelse när de köper, ett mervärde som gör dem till återkommande kund d v s lojal. Når man ”Nirvana” nivå har du kunder som blir dina säljare och ambassadörer och som är med och utvecklar din produkt eller tjänst.

Du bjuder in till delaktighet och du bjuder på belöning. Skillnaden mellan en nöjd och lojal kund är sex gånger pengarna. Mäter du på rätt saker i ett lojalitetsprogram får du 100% rörligt och ett dynamiskt regelverk som dessutom blir 100% självfinansierat. Här finns många exempel på hur tillväxten har ökat och ROI snabbt är återbetald!

På denna föreläsning bjuder vi på insikter och studier men också konkreta ”verktyg” för hur du kan tillämpa ”Loyalty Management”. Hur du sätter lojalitet i system med hjälp av ”Gamification in Business” och hur du snabbt ser effekterna av detta. Föreläsningen avslutas med hur du undviker misstag och exempel på företag som lyckats samt hur du kommer igång!

Agenda:

13.15-14.00 Föreläsning och Q&A


Klicka in och gör en anmälan till ett passande datum, se nedan.

Till anmälan 24 sept
Till anmälan 15 okt
Till anmälan 5 nov
Till anmälan 26 nov