<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Motiverande ledarskap

Vi konstaterar att behovet aldrig har varit större. Det finns ett starkt samband mellan motiverade medarbetare och lönsamhet. Företag med motiverade medarbetare uppvisar 10% högre vinstmarginal jämfört med företag som har lågt medarbetarengagemang.

Stefan Thorberg bjuder i detta webinar på insikter och studier men också konkreta ”verktyg” för hur du kan tillämpa ”Motivation Management”. Hur du sätter motivation i system med hjälp av ”Gamification in Business” och hur du och ledningen snabbt ser effekterna av detta.

Fyll i formuläret och börja titta redan nu eller ladda hem för att se senare. 

/Hälsningar Stefan

 

Stefan_thorberg_webinar_motiverande_ledarskap

Fyll i formuläret

Strax kan du se Stefans webinar