<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Belöning som incitament

Vad fungerar egentligen bäst när det kommer till incitament? Varför är det mer effektivt att belöna i nära anslutning till prestation istället för att dela ut årliga, monetära bonusar, till några få nyckelpersoner på företaget?

Att motiverade medarbetare gör företag mer framgångsrika både vad gäller tillväxt och lönsamhet är idag ett välkänt faktum. Framtidens ledare har förstått detta och förbereder nu sina organisationer för att på ett smart sätt jobba med Motivation Management, det moderna sättet att leda verksamheten mot gemensamma mål och dela framgångarna med sina medarbetare.

Vi går igenom de grundläggande delarna inom Motivation Management:

  1. Värdet av Motivation Management och hur det ger dig fördelar
  2. Förståelse för inre och yttre drivkrafter – Motivationspyramiden
  3. Varför systematiserad motivation genom gamification ger resultat
  4. Skillnaden mellan olika belöningssystem
  5. Hur du kopplar motivation till effekt och business impact

 

Fyll i formuläret och börja titta redan nu eller ladda hem för att se senare. 

/Hälsningar Satu 

Satu webinar hemsidan (2)

Fyll i formuläret

Titta på Satus webinar