<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi

Kontakta oss

Whitepaper - Skillnaderna mellan Motivationsprogram incitamentsprogram och förmånsportaler!

I detta whitepaper går vi igenom vad som är skillnaderna mellan incentive programs, incitamentsprogram, belöningsprogram och förmånsportaler

Beställ guiden här

För att nå framgång i ett företag måste man som arbetsgivare måste man attrahera och behålla talanger och medarbetare bättre. 

Intresset för att skapa program för att attrahera och motivera medarbetare att stanna längre hos sin arbetsgivare har ökat radikalt de senaste åren.

whitepaper omslag_skillnaden mellan-1

Dock ser vi att många chefer som ansvarar för dessa program lätt blandar ihop begrepp och programutformningar. Därför har vi tagit fram en guide som beskriver och reder ut skillnaderna på:

  • Incentiveprogram och incitamentsprogram 
  • Incitamentsprogram och säljtävling
  • Incitamentsprogram och motivationsprogram
  • Motivationsprogram och förmånsportal

Du beställer guiden genom att fylla i formuläret.