<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159772.png" style="display:none;">

Whitepaper - "8 tips för en modernare säljtävling!"

I detta whitepaper går vi varför en klassisk säljtävling inte är bra för
företag och hur du istället ska skapa engagemang i hela organisationen.

I detta whitepaper går vi varför en klassisk säljtävling inte är bra för företag och hur du istället ska skapa engagemang i hela organisationen.

Med Gamification in Business kan du öka engagemang hos alla medarbetare, inte bara säljarna. Här följer saker vi tar upp i detta whitepaper:

  • 8 tips mot en modernare säljtävling
  • Detta är Gamification in Business 
  • Vi visar hur Gamification tillämpas som en del av en större helhet och i specifika exempel.
  • Vi går igenom olika typer av motivationsprogram

whitepaper omslag_8 tips mot en odernare säljtävling-1-1